Sådan gør vi

GFG-Voel lægger vægt på:

● At alle medlemmerne føler fornøjelse og glæde ved at dyrke fodbold i
   klubben.

● At alle får mulighed for at udvikle sig, uanset niveau - spillere som
   trænere.

● At legen er centrum for fodboldsporten.

● Et klubliv præget af god omgangstone, tolerance, gensidig respekt og
   ligeværd

● Et godt forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig
   respekt.

● Engagement og viljen til at give alle i klubben gode rammer både
   sportsligt og socialt.

● Et godt samarbejde med nabo-klubber, skoler, kommunen m.fl.

Dette opnås ved at:

● Sætte medlemmerne i centrum.

● Fastholde og skabe tilgang af børn og unge.

● Inspirere, motivere, udvikle og uddanne trænere/hjælpetrænere og
   ledere.

● Sikre, udvikle og koordinere tilbud til medlemmerne.

● Profilering og markedsføring af klubben, bl.a. gennem hjemmesiden  og
   øvrige aktiviteter.

● At signalere ønske og vilje til samarbejde såvel internt som eksternt.

GFG-Voel ønsker endvidere:

● At have tilfredse medlemmer.

● At være kendt som en troværdig og dynamisk klub.

● At kommunikationen udadtil er korrekt, troværdig, aktiv og rettidig.

● At præge udviklingen i lokalområdet gennem konstruktivt samarbejde.